Kitab Fadhlul Islam - HSI

Kitab Fadhlul Islam

Halaqah 01 | Sekilas Biografi Penulis Dan Pengenalan Kitab
Halaqah 02 | Tafsir Basmallah dan Hikmahnya Bag 01
Halaqah 03 | Tafsir Basmallah dan Hikmahnya Bag 02

Bab 01 – Fadhlul Islam

Halaqah 04 | Makna Islam Yang Dimaksud
Halaqah 05 | Pembahasan Qurān Surat Al-Maidah Ayat 3
Halaqah 06 | Pembahasan Dalil kedua QS Yunus104 Dan Dalil ketiga QS Al-Hadid 28 (Bagian 1)
Halaqah 07 | Pembahasan Dalil Ketiga QS Al Hadid 28 Bag 2
Halaqah 08 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Ibnu ‘Umar Radhiyallāhu ‘anhum
Halaqah 09 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Abu Hurairah Radhiyallāhu ‘anhu
Halaqah 10 | Pembahasan Hadits Mualaq
Halaqah 11 | Pembahasan Dalil Keenam Hadits Yang Mu’allaq Bag 02
Halaqah 12 | Pembahasan Dalil Ketujuh Hadits Ubay Bin Ka’ab Radhiyallāhu ‘anhu (Bagian 01)
Halaqah 13 | Pembahasan Dalil Ketujuh Hadits Ubay Bin Ka’ab Radhiyallāhu ‘anhu (Bagian 02)
Halaqah 14 | Pembahasan Dalil Kedelapan Atsar Abū Darda Bag 01
Halaqah 15 | Pembahasan Dalil Kedelapan Atsar Abū Darda Bag 02

Bab 02 – Wujubul Islam

Halaqah 16 | Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 85 (Bagian 01)
Halaqah 17 | Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 85 (Bagian 02)
Halaqah 18 | Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 85 (Bagian 03)
Halaqah 19 | Pembahasan Dalil Kedua QS Ali Imran 19 Dan Dalil Ketiga QS Al-An’am 153 (Bagian 01)
Halaqah 20 | Pembahasan Dalil Ketiga QS Al-An’am 153 (Bagian 02)
Halaqah 21 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Dari Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallāhu ‘anhā
Halaqah 22 | Pembahasan Dalīl Kelima Hadīts Dari Abū Hurairah
Halaqah 23 | Pembahasan Dalil Keenam Hadīts Dari Ibnu Abbās
Halaqah 24 | Pembahasan Dalil Ketujuh Atsar Dari Hudzaifah
Halaqah 25 | Pembahasan Dalīl Kedelapan Atsar Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallohu ‘Anhu

Bab 03 – Tafsirul Islam (باب تفسير الإسلام)

Halaqah 26 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 20
Halaqah 27 | Pembahasan Dalil Kedua Hadits Shohih Riwayat Umar Bin Khattab Radhiyallohu ‘Anhu
Halaqah 28 | Pembahasan Dalil Ketiga Hadits Dari Sahabat Abdullah Bin Amr
Halaqah 29 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Dari Bahz bin Hakim
Halaqah 30 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Dari Abu Qilabah

Bab 04 – Firman Allah Ta’ala (باب قول الله تعالى) QS Aali Imran 85

Halaqah 31 | Penjelasan Umum Bab
Halaqah 32 | Pembahasan Hadits Dari Sahabat Abu Hurairah Riwayat Imam Ahmad Bag 01
Halaqah 33 | Pembahasan Hadits Dari Sahabat Abu Hurairah Riwayat Imam Ahmad Bag 02
Halaqah 34 | Pembahasan Hadits Dari Ummahatul Mukminin Aisyah Riwayat Imam Bukhari Muslim dan Ahmad

Bab 05 – Mencukupkan Diri Dengan Mengikuti Al-Quran dan Sunnah (Wujūbil Istighnā’ Bimutāba’atil Kitābi An Kulli Mā Siwāh باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه)

Halaqah 35 | Penjelasan Umum Bab
Halaqah 36 | Pembahasan Dalil Pertama QS An Nahl 89
Halaqah 37 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Kedua Hadits Riwayat Imam An Nasai Dari Sahabat Jabir Radhiyallohu ‘Anhu
Halaqah 38 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Kedua Hadits Riwayat Imam An Nasai Dari Sahabat Jabir Bag 02
Halaqah 39 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Kedua Hadits Riwayat Imam An Nasai Dari Sahabat Jabir Bag 03

Bab 06 – Bābu Mā Jā’a Fīl Khurūj ‘an Da’wā Al-Islām (باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام): Tentang Keluar dari Penamaan Islām

Halaqah 40 | Pembahasan Dalil Pertama
Halaqah 41 | Pembahasan Dalil Pertama Bag 02
Halaqah 42 | Pembahasan Dalil Kedua
Halaqah 43 | Pembahasan Dalil Kedua bag 02
Halaqah 44 | Pembahasan Dalil Kedua Bag 03
Halaqah 45 | Pembahasan Dalil Ketiga
Halaqah 46 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim
Halaqah 47 | Nukilan Dari Majmu Fatawa Li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Jilid 28 Halaman 328
Halaqah 48 | Nama Nama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Halaqah 49 | Nama Nama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Bag 02
Halaqah 50 | Nama Nama Ahlu Bid’ah

Bab 07 – Bābu Wujūbi Ad-Dukhūli Fī Al-Islām Kullihi Wa Tarki Mā Siwāhu (باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه ) Wajibnya Masuk Ke Dalam Islām Secara Total Dan Meninggalkan Selainnya

Halaqah 51 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Pertama QS Al Baqarah 208
Halaqah 52 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Kedua QS An Nisa 60
Halaqah 53 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Kedua QS An Nisa 60 Bag 02
Halaqah 54 | Pembahasan Dalil Ketiga QS Al An’am 159
Halaqah 55 | Pembahasan Dalil Ketiga QS Al An’am 159 Bag 02
Halaqah 56 | Pembahasan Dalil Keempat Tafsiran Ibnu Abbas Dari QS Aali Imran 106
Halaqah 57 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Dari Sahabat Abdillah Bin Amr Radhiyallohu ‘Anhu
Halaqah 58 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Dari Sahabat Abdillah Bin Amr Radhiyallohu ‘Anhu Bag 02
Halaqah 59 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Dari Sahabat Abdillah Bin Amr Radhiyallohu ‘Anhu Bag 03
Halaqah 60 | Komentar Muallif Kitab Terhadap Dalil Kelima Hadits Dari Sahabat Abdillah Bin Amr Radhiyallohu ‘Anhu
Halaqah 61 | Pembahasan Dalil Keenam dan Ketujuh

Bab 08 – Bābu Mā Jāa Annal-bid’ata Asyaddu Minal Kabāir (باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر ) Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Bid’ah Termasuk Dosa Besar Yang Paling Dahsyat

Halaqah 62 | Penjelasan Umum Bab
Halaqah 63 | Penjelasan Umum Bab Bag 02
Halaqah 64 | Penjelasan Umum Bab Bag 03
Halaqah 65 | Pembahasan Dalil Pertama QS An Nisa 48 dan 116
Halaqah 66 | Pembahasan Dalil Kedua QS Al An’am 144
Halaqah 67 | Pembahasan Dalil Ketiga QS An Nahl 25
Halaqah 68 | Pembahasan Dalil Ketiga QS An Nahl 25 Bag 02
Halaqah 69 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Shahih Riwayat Ali Bin Abi Thalib
Halaqah 70 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Shahih Riwayat Ali Bin Abi Thalib Bag 02
Halaqah 71 | Pembahasan Dalil Keempat Hadits Shahih Riwayat Ali Bin Abi Thalib Bag 03
Halaqah 72 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Shahih Riwayat Ali Bin Abi Thalib Bag 04
Halaqah 73 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Shahih Riwayat Ummu Salamah
Halaqah 74 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Shahih Riwayat Ummu Salamah Bag 02
Halaqah 75 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Shahih Riwayat Ummu Salamah Bag 03
Halaqah 76 | Pembahasan Dalil Keenam Hadits Shahih Riwayat Jarir bin Abdillah (Bag.1)
Halaqah 77 | Pembahasan Dalil Keenam Hadits Shahih Riwayat Jarir bin Abdillah (Bag.2)
Halaqah 78 | Pembahasan Dalil Ketujuh Hadits Shahih Riwayat Abu Hurairah (Bag.1)
Halaqah 79 | Pembahasan Dalil Ketujuh Hadits Shahih Riwayat Abu Hurairah (Bag.2)

Bab 09 – Allah ﷻ Menghalangi Taubat Pelaku Bid’ah

Halaqah 80 | Penjelasan Umum dan Pembahasan Dalil #01 Hadits Riwayat Anas
Halaqah 81 | Penjelasan Umum dan Pembahasan Dalil #02 Atsar Ibnu Wadhah

Bab 10 – Firman Allah ﷻ QS Aali Imran 65-67

Halaqah 82 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 65 sampai dengan 67 (Bag.1)
Halaqah 83 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Pertama QS Ali Imran 65 sampai dengan 67 (Bag.2)
Halaqah 84 | Pembahasan Dalil Kedua QS Al-Baqarah
Halaqah 85 | Pembahasan Dalil Ketiga dan Keempat
Halaqah 86 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Anas Bin Malik (Bag.1)
Halaqah 87 | Pembahasan Dalil Kelima Hadits Anas Bin Malik (Bag.2)

Bab 11 – Firman Allah ﷻ QS Ar Rum 30

Halaqah 88 | Penjelasan Umum dan Pembahasan Dalil Pertama Dan Kedua
Halaqah 89 | Penjelasan Umum dan Pembahasan Dalil Ketiga Dan Keempat
Halaqah 90 | Pembahasan Dalil Kelima
Halaqah 91 | Pembahasan Dalil Keenam
Halaqah 92 | Pembahasan Dalil Ketujuh dari Abu Hurairah (Bag.1)
Halaqah 93 | Pembahasan Dalil Ketujuh dari Abu Hurairah (Bag.2)
Halaqah 94 | Pembahasan Dalil Kedelapan dan Kesembilan
Halaqah 95 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 01
Halaqah 96 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 02
Halaqah 97 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 03
Halaqah 98 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 04
Halaqah 99 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 05
Halaqah 100 | Pembahasan Dalil Kesepuluh Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman Bag 06
Halaqah 101 | Perkataan Abul ‘Aliyyah Bag 01
Halaqah 102 | Perkataan Abul ‘Aliyyah Bag 02
Halaqah 103 | Perkataan Abul ‘Aliyyah Bag 03 dan Dalil keduabelas Atsar Ibnu Mas’ud

Bab 12 – Dalil-Dalil Yang Menunjukkan Keterasingan Islam dan Keutamaan Orang-Orang Yang Asing

Halaqah 104 | Penjelasan Umum Bab
Halaqah 105 | Dalil Pertama
Halaqah 106 | Dalil Kedua
Halaqah 107 | Dalil Ketiga
Halaqah 108 | Dalil Keempat
Halaqah 109 | Dalil Kelima Atsar Abu Tsalabah Bag 1
Halaqah 110 | Dalil Kelima Atsar Abu Tsalabah Bag 2
Halaqah 111 | Dalil Kelima Atsar Abu Tsalabah Bag 3
Halaqah 112 | Dalil Kelima Atsar Abu Tsalabah Bag 4
Halaqah 113 | Dalil Keenam Bag 01
Halaqah 114 | Dalil Keenam Bag 02

Bab 13 – Peringatan Dari Bid’ah

Halaqah 115 | Penjelasan Umum Bab dan Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 01
Halaqah 116 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 02
Halaqah 117 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 03
Halaqah 118 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 04
Halaqah 119 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 05
Halaqah 120 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 06
Halaqah 121 | Pembahasan Dalil Pertama Hadits Irbadh Bag 07
Halaqah 122 | Pembahasan Dalil Kedua Hadits Hudzaifah Ibnu Yaman
Halaqah 123 | Pembahasan Dalil Terakhir Atsar Ibnu Mas’ud
Halaqah 124 | Pembahasan Dalil Terakhir Atsar Ibnu Mas’ud Bag 02
Halaqah 125 | Pembahasan Dalil Terakhir Atsar Ibnu Mas’ud Bag 03 (Selesai)

 


Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A حفظه لله تعالى Obengset 115 in 1