Orang Yang Menyambung Hubungan Kekeluargaan Akan Dicintai Allah

Bab 29 | ORANG YANG MENYAMBUNG HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKAN DICINTAI ALLAHHadits ke 58.  Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Maghra":

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، نُسِّئَ فِي أَجَلِهِ، وَثَرَى مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata, "Barangsiapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya."

{ Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (25391) melalui Abu Ishaq. Sama dengan riwayat dari Abu Hurairah secara marfu' oleh at-Tirmidzi (1979) dengan sanad yang jayyid. Lihat as- Silsilah ash-Shahihah (276).}
Hadits ke 59.  Abu Na'im mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Maghra Abu Mukhariq al-'Abdi mengabarkan kepadaku, ia berkata:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، أُنْسِئَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَثَرَى مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ‏

Ibnu 'Umar berkata, "Barangsiapa bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya."

{ Isnadnya sama dengan sebelumnya (hasan). Diriwayatkan oleh Waki' dalam kitab az-Zuhd (408) dan al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman (7970). }


Kandungan Hadits (58 dan 59):
  • Takwa dan menyambung hubungan rahim adalah penyebab utama mendapat kelapangan rizki, harta dan kehidupan yang penuh berkah, serta mendapatkan cinta kasih dan penghormatan dari keluarga.