Keutamaan Orang Yang Menyambung Silaturrahim Kepada Kerabat Yang Zhalim

Bab 35 | KEUTAMAAN ORANG YANG MENYAMBUNG SILATURRAHIM KEPADA KERABAT YANG ZHALIMHadits ke 69.  Malik bin Isma'il mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Isa bin 'Abdirrahman mengabarkan kepada kami dari Thalhah, dari 'Abdurrahman bin 'Ausajah:

 
 عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ‏:‏ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ‏:‏ لَئِنْ كُنْتَ أَقَصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ‏:‏ أَوَ لَيْسَتَا وَاحِدًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَالْمَنِيحَةُ الرَّغُوبُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ‏

Dari al-Bara ia berkata, "Seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Nabiyyallah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam Surga.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Meskipun Engkau berbicara singkat tetapi engkau telah memperluas pertanyaan. A'tiqin nasamah dan fakkir raqabah.' Orang Badui itu berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak, 'atqin nasamah adalah engkau (sendiri) yang memerdekakan budak, sedangkan fakkir raqabah adalah engkau saling membantu dalam memerdekakannya, dan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya serta mengembalikan (memulihkan kembali) silaturrahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu maka ajaklah orang lain berbuat baik dan cegahlah mereka dari keburukan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu maka tahanlah lisanmu, kecuali dari kebaikan. "

{ Shahih. HR. Ath-Thayalisi (775), Ahmad (4/299) dan al-Hakim (2/217)}

Kandungan Hadits:
  • Di antara amal-amal yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam Surga adalah berbuat baik yang bersifat materil maupun moril kepada kerabat, seperti berlemah lembut, mencintai mereka dan memberi mereka unta yang memiliki banyak air susu.